WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:179 回復:0 發表於 2020-8-1 13:17:40
本主題由 212love 於 2020-8-3 09:42 解除高亮
累計簽到︰2054 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-8-1 13:17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

你我皆凡人/超能追緝(台) Mortal, 2020.[MKV/3.38GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 冒險 奇幻 
地區: 美國 其它 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
p2611163067.webp.jpg
5 t6 [6 H: E* z( b
* A, h4 j, q# ~2 d/ y) u◎译 名 超能追缉 / 你我皆凡人 / 凡人 / 凡人烦人 / 超能追缉(台)
' O9 o8 z* a4 ~+ j% z2 J3 d◎片 名 Mortal/ H. N: K4 \5 J% W6 C, {( F5 q: O
◎年 代 2020
6 E3 ]. T( l% [◎产 地 挪威 / 美国
& w( r" T6 X' W% e# J◎类 别 动作 / 奇幻 / 冒险
# T( t1 P& U1 }$ q/ ~! J◎语 言 挪威语 / 英语4 ]9 _! c: T( ~$ m# R7 ?
◎上映日期 2020-02-28(挪威)
6 z; Y6 P' g  F1 J◎IMDb评分 5.8/10 from 285 users
9 i; |0 A& ]; ^; }◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5715066
6 b; D, P: |, ^◎豆瓣评分 5.8/10 from 155 users
" ]: L6 U: y" {◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26791681/& L' E0 [$ ^5 f
◎导 演 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal& {$ X( W2 m' w3 r
◎编 剧 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal / Norman Lesperance3 p1 ^9 ], Q0 H: _6 V5 ~; ?
◎主 演 纳特·沃尔夫 Nat Wolff' p7 e0 p9 U( O$ D& o
   亚瑟·哈卡拉赫蒂 Arthur Hakalahti' k9 ~$ U4 \! C2 b- X& [
   Priyanka Bose6 S" \% ~3 |7 u" \0 M
   Iben Akerlie
* I. {( M" j$ k# _9 ~* x, x- ~   Kai Kolstad R?dseth
, D0 w( j/ |* h3 g   Geir Kaspersen
& Y: ~% U6 z& e" U0 _   Ravdeep Singh Bajwa
& L' o6 D6 F) \6 K3 Q( M$ p* C   Sunniva Lind H?verstad  _% K# e# f' i4 R: i/ i: l  x7 W

: y9 w$ K/ ]# y2 Y+ p: ?
7 t9 n/ {% N/ x7 ^5 E% t6 S  h6 K' y◎标 签 奇幻 | 挪威 | 动作 | 2020 | 美国 | 挪威电影 | 电影 | 美国电影
8 \3 @/ s% d0 M- Y) U
0 r% g4 H, K6 o/ `6 c% ?( `◎简 介 # w( g8 o* q  ?0 H$ u% P
, S& D. J; N# B: h6 v& ?1 |1 Q
 故事讲述一位挪威裔神秘男子,让碰到自己的少年突然自燃,并被控谋杀罪名。在接受审问之前,一位心理医师惊人发现,他竟然拥有无法控制的超自然能力,而这股力量可能来自于北欧神话,于是她决定帮助这位神秘男子逃狱,一同踏上寻找真相的旅途。! A8 R7 v; M7 V) ~
( s& ]; {; `- g5 P- p* }
CODE:3 q% E& ?! K# D4 H  i  y3 [7 }

5 @4 `5 i" `9 v) m5 c6 N3 C" B$ Q

3 y+ x! M6 {+ u+ i* f  m7 ^1 M9 i+ K
Video3 [: T5 a1 Y6 d
ID : 1
% U" u: R: W! m" |% z0 c  p) V( bFormat : AVC- N' r; E& A4 v! y, b$ `1 ~, g+ v- M
Format/Info : Advanced Video Codec9 K- |4 o9 }+ M9 U# B4 c" z
Format profile : [email protected], R1 |' d2 D$ A
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames( F2 p6 P7 u+ t' @% b( }8 P6 g
Format settings, CABAC : Yes
" ]9 J4 q* V4 Z$ cFormat settings, Reference frames : 4 frames
7 z! b5 A: ?8 mCodec ID : avc1
% c" Z/ b, ?% u) V  l9 [: K- aCodec ID/Info : Advanced Video Coding
  h/ Q' \2 y% I( Q  e) uDuration : 1 h 39 min- q, w- `# b' F2 [
Bit rate : 2 500 kb/s
0 |3 k/ l* F' @( w3 p% c+ ^& qWidth : 1 920 pixels4 `, C9 c* F1 O8 o3 s9 e
Height : 806 pixels5 y. z. a& i8 }, w
Display aspect ratio : 2.40:15 U+ [( K/ J. s! g% J
Frame rate mode : Constant
% h) S# a+ M( `# \- F( k  BFrame rate : 25.000 FPS
2 b- M, k$ W1 I7 q. Z1 HColor space : YUV
% T8 Q% c: a% U" I9 \Chroma subsampling : 4:2:0
/ B+ m4 G' {' {( b! Z9 `; XBit depth : 8 bits
! B9 d! x' I% L! z( V# nScan type : Progressive" d- ?6 ?$ l" s4 z9 e
Bits/(Pixel*Frame) : 0.0653 S' w- C' V! [  L9 w" \) J8 T
Stream size : 1.74 GiB (92%). u8 ~9 }$ f8 |
Writing library : x264 core 152 r2851M ba24899
; ~. w( h. q5 a  \Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.00. Z+ I* Y  \# J0 Y+ ?; b
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30; I& F" b5 d  K  M% H
Tagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30, N1 r# y9 h: o/ \
Codec configuration box : avcC
6 @" S7 n% _7 V# z2 `5 n# f: s) o6 b; w( \1 K+ V. n
Audio# p/ u* ?9 s- F! ^$ D4 Y
ID : 2
; L' U2 ^4 _2 ?! w+ v# cFormat : AAC LC( E% E' d0 T1 }/ t. j) \! N
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity4 M, g5 ~4 f+ z; m# s
Codec ID : mp4a-40-27 m3 T2 S9 y5 B; r' j! D3 g  U, D
Duration : 1 h 39 min# G! M# p+ t- G4 D, T: C; x
Bit rate mode : Constant3 U4 P! o0 G1 m2 [$ l
Bit rate : 224 kb/s
, L, t' O% e9 dChannel(s) : 6 channels
5 n/ s+ a$ b. N/ [( A. t. fChannel layout : C L R Ls Rs LFE
+ c4 O6 ~3 A6 O; r9 PSampling rate : 48.0 kHz
1 Y# e: w/ h6 L" d  a+ d: q& VFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF), \! b0 y9 o9 b
Compression mode : Lossy
# ?+ H& M: C. A$ T' t3 EStream size : 160 MiB (8%)
" _' l# o. H7 }/ }Language : Norwegian' l# I+ B+ e/ C; ]# N" ^% ?
Default : Yes
, f3 ]$ Q9 P( KAlternate group : 1' i9 M- g$ o  ]/ d# `3 E3 o
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30
$ v' h3 j% n+ \( x' QTagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30
1 D1 z* H) H! c+ _* y

+ A! ?4 }3 ]8 G3 {7 O/ i* L# n) p" \+ A. z: I# C8 C! U
- _" c; f, j0 A
p2607196253.webp.jpg 1 M  ]5 K$ ]' B" O, E1 J; ^
4 ]" |# }" i) c
p2607196257.webp.jpg 4 C0 B6 I* \9 S1 J2 \1 Y- m: N

; U6 g* O' J% p* E8 o: G$ G" R: m 你我皆凡人. MKV.torrent (34.29 KB, 下載次數: 58)

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部