WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:124 回復:2 發表於 2020-8-3 06:09:40
本主題由 212love 於 2020-8-4 12:37 解除高亮
累計簽到︰2054 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-8-2 09:15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

勇敢者遊戲2:再戰巔峰 Jumanji.The.Next.Level., 2019.[MKV / 12.3G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 動作 冒險 奇幻 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
p2573723674.webp.jpg
& _) e# f# ^3 C1 w' { p2575144304.webp.jpg 2 o* f0 ^5 i: h6 K; C
p2575911093.webp.jpg
% m4 r3 k2 ]# u0 K; B. b4 D( ^  R◎译 名 勇敢者游戏2:再战巅峰 / Jumanji 2 / 勇敢者游戏2 / 勇敢者游戏4 / 新勇敢者的游戏2 / 逃出魔幻纪:霸气升呢(港) / 野蛮游戏:全面晋级(台)
; m- m4 R" T. R: J6 \; m6 {◎片 名 Jumanji: The Next Level8 C0 m  Z" T5 K4 k! _. X3 F5 y8 U
◎年 代 20191 ?! e$ O% H9 n: c! ?- C
◎产 地 美国
- c4 S; v- J: H◎类 别 喜剧 / 动作 / 奇幻 / 冒险
$ Q" H+ B$ r  b4 G: H6 T◎语 言 英语
) M6 k' g' ^/ M$ d$ m  j7 p  |◎上映日期 2019-12-06(中国大陆) / 2019-12-13(美国)! p3 k" t. p( K" j# a  D
◎IMDb评分 6.7/10 from 159583 users
7 z) \: P/ ~' V: |9 z. D' ~◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7975244* N. }" Y. `% S! t2 F+ e+ ]& p2 q
◎豆瓣评分 6.0/10 from 86915 users
+ ~8 J( D" N9 g4 `% T& ]2 `◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30128985/2 H) K" D0 a) g. j# ~% Q5 U
◎片 长 122分钟
) D. U7 ]* D& b# w' o4 k. G◎导 演 杰克·卡斯丹 Jake Kasdan  {+ ]( p$ A6 Y% s: ~, D
◎编 剧 杰夫·皮克纳 Jeff Pinkner / 斯科特·罗森伯格 Scott Rosenberg
% i* y. I  j: ?1 t) `3 p◎主 演 道恩·强森 Dwayne Johnson
6 \% `% p  f' P7 C1 t   凯伦·吉兰 Karen Gillan
5 e, W' g& A$ b; X7 c: R" z1 v7 L; C   杰克·布莱克 Jack Black
: p' h! E: U+ x   凯文·哈特 Kevin Hart4 Q( J; `; f5 F. B) y: V: C, Q
   尼克·乔纳斯 Nick Jonas
+ I% k: i8 S; `8 d2 b2 Q   奥卡菲娜 Awkwafina% o4 D( o6 q3 p& I: e
   亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff  \0 M6 Z( ]; H/ L2 U" A" ?
   丹尼·德维托 Danny DeVito
5 V5 E, f! L  V/ O# P) K- T   摩根·特纳 Morgan Turner& t( [! M1 K0 ^: Y. S
   罗伊·麦克凯恩 Rory McCann5 V" i8 A$ U, V$ U
   玛琳·辛科 Marin Hinkle
* V3 g2 p1 Y+ B  n) e' r   麦迪森·伊瑟曼 Madison Iseman3 G  p4 h6 O# ~% c5 u. Q; w
   科林·汉克斯 Colin Hanks
6 i5 f( o* t$ L   丹妮亚·拉米雷兹 Dania Ramirez
+ {& ^& V% m* \7 \   瑞斯·达比 Rhys Darby2 _: e7 C7 I) x1 \) v. J* p
   丹尼·格洛弗 Danny Glover
) g4 V: d8 ?; L6 |: T8 c   瑟达吕斯·布兰 Ser'Darius Blain2 Y& C1 _0 w' z
   尼克·戈麦斯 Nick Gomez# n3 n; h) m* c7 w, L  K' S3 z
   布鲁诺·罗斯 Bruno Rose
2 x$ s& h" _7 M   莎拉·贝纳尼 Sarah Bennani
+ t- h# d" p1 C  a  x* t" b; X! J   查尔斯·格林 Charles Green
8 I7 q* w! @* P   迈克尔·比斯利 Michael Beasley
) _6 r4 b( n/ p9 E* j* t   保罗·皮尔斯伯里 Paul Pillsbury
5 s% P0 o) {/ D! H   萨尔·隆戈巴尔多 Sal Longobardo
2 E3 l9 N1 u" z- A1 u" d   约翰·盖蒂尔 John Gettier. K- @$ s- [) T* a. d& S( s! d- W
! K0 f) `; \0 y
/ `' m6 ]! j) u. x/ }
◎标 签 冒险 | 奇幻 | 喜剧 | 美国 | 动作 | 2019 | 科幻 | 电影
5 _3 p0 _6 h# F/ \) d! W; N9 U. ]& S' i
◎简 介
; C+ x# h  {9 i" C- u% a* x& k# |0 c- p1 \; G
 四名勇敢者再次穿越回到险象环生的游戏世界中,开启全新冒险。与上次不同的是,变身勇石博士 (道恩·强森 饰) 的是斯潘瑟的外公,外公的好友则变身为语言学家 (凯文· 哈特 饰),高大威猛的弗里奇变成了中年发福地质学家 (杰克·布莱克 饰),只有学霸玛莎依旧化身性感打女 (凯伦·吉兰 饰),斯潘瑟和贝瑟尼却不知所踪。为营救消失的伙伴,四人必须进入全面失控的未知世界,面对难度爆表危险重重的致命关卡,强森领队挑战极限玩命闯关。山崩石裂的险境中命悬一线,与突如其来的凶猛野兽死战到底,他们唯有绷紧神经并肩作战,才能通过生死考验逃出生天。一场惊险刺激又充满惊喜的冒险之旅即将展开!0 F# d% Q; V6 }  W
Video( O9 ^, y" x: o; X2 t
ID : 1
: x# s# t" Y# U& wFormat : AVC
# l$ {' G( Z' `: q; v' ]& _$ s& i8 xFormat/Info : Advanced Video Codec. p  Y, y. f' D. F$ F6 W  M  L
Format profile : [email protected]( w7 L# @; k' z. ]# J
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
6 N. V  j1 ?7 R% y. i1 Q5 N* ~- t6 tFormat settings, CABAC : Yes
# z: K3 a! j8 b+ u, F3 [5 w8 ]# ^& nFormat settings, Reference frames : 4 frames; J- w5 t$ e  m6 }" g( ?1 R
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
! x+ e$ g# P* _; }. B: V1 `8 G' cDuration : 2 h 3 min
" r8 W  u" a, {9 S# q$ G. gBit rate : 10.6 Mb/s
4 M0 G6 P7 {& R4 s  ~Width : 1 920 pixels4 x+ Q/ G/ k9 \. x
Height : 804 pixels: f# r' w4 p5 T3 }$ F
Display aspect ratio : 2.40:10 c% t' Z1 q$ }  z8 ~4 M& B: Z
Frame rate mode : Constant
- \- f, C# s" Q% _6 n3 \3 ?# nFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
4 @+ u/ ?) I4 |$ O: P* ~% QColor space : YUV3 H* {0 o2 L, t
Chroma subsampling : 4:2:0" Z) p( l; V+ f( G$ c$ Y
Bit depth : 8 bits/ M4 M2 v' d$ @
Scan type : Progressive
2 e# ?# W  V% _: C9 L% [+ `Bits/(Pixel*Frame) : 0.2882 B/ }" Y, C  f
Stream size : 9.16 GiB (74%)5 q) i" i& x. U# }' z
Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [[email protected] X86_64]- [( H1 v' f( s) I2 y
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
5 J0 D4 ~/ |7 uLanguage : English
* h" {. \9 B0 z' ~0 gDefault : Yes, O" t: n8 ~; R% X; U
Forced : No$ r; k9 @7 E0 n/ S

; w5 P* T' S! Q4 MAudio, i* k- D+ x$ Y5 S
ID : 2
$ a, _, x9 C" ?; f! IFormat : DTS XLL
* h. v3 K4 b/ f4 B3 t$ H, l- IFormat/Info : Digital Theater Systems* e, E$ O. p0 V' G: S2 F
Commercial name : DTS-HD Master Audio
/ F* ^+ }9 Q+ G' LCodec ID : A_DTS- q% [& t6 ^0 ~) U+ M+ l* g
Duration : 2 h 3 min
# X& _4 d. q1 G$ _1 {Bit rate mode : Variable, S" G' |5 `2 e9 ^
Bit rate : 3 725 kb/s
- u) c) k# p% w0 I8 J! F. u0 VChannel(s) : 6 channels" C" Z3 u8 D! F
Channel layout : C L R Ls Rs LFE& Y$ e7 ^0 F& u
Sampling rate : 48.0 kHz
  m0 y) B8 e4 E! H  S8 OFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
- H9 k% z- {7 q* X' {Bit depth : 24 bits
' W0 D8 `8 p' jCompression mode : Lossless
' P. [& I* S: [0 R$ BStream size : 3.20 GiB (26%)
3 s# D4 y9 Z+ I  n5 Z5 q9 {Language : English
; {; r4 c8 p! A) _Default : Yes  j* o( _5 f$ g
Forced : No
8 Q2 V; ]1 {4 P! B; t: n: M, d' t2 h' X' G1 C; _
Text #11 Y8 i9 G4 D2 q  S+ P' j2 P! u
ID : 3
. U' a! M1 m9 V: D! y; A1 zFormat : UTF-8. k9 f& W4 L( G  Y2 ~! L5 j
Codec ID : S_TEXT/UTF8
, b- d9 f, l3 O8 G+ g. c- K$ x9 ECodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
; v& d  W4 O6 f7 i2 ]% f1 s) zDuration : 1 h 52 min
% S" H( N9 T% ZBit rate : 60 b/s- f2 W, H5 L  t& [4 h0 s4 G
Count of elements : 1637
2 L7 O: K) H: V' i3 B; }Stream size : 49.9 KiB (0%)
5 l7 D, A" Q! `Title : English-SRT9 W( P9 a2 m' k: f! f
Language : English& \1 |9 X: v& }5 b7 I
Default : Yes
6 {7 B/ p* }. Q4 `8 I! aForced : No( s  \8 A8 r- J. ?! e7 a/ \: ^2 U

( [' r9 x9 l! F, A, I1 qText #2& W2 Q0 J0 K+ f( R; ^
ID : 4
0 f; d0 @; Y- q: z1 ^) Y$ E2 EFormat : PGS( W7 I  X2 W- {6 n
Muxing mode : zlib
& ~8 ^2 }3 X# B8 _8 ECodec ID : S_HDMV/PGS+ J2 s# R7 [. Z+ q/ w
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* @6 L# F2 p2 p# c; D- QDuration : 2 h 2 min0 y3 b* @6 S4 F- [) i% ~
Bit rate : 37.0 kb/s
& t* y/ ]2 F8 KCount of elements : 3704
! w% G/ i+ g5 m0 D9 H! CStream size : 32.4 MiB (0%)
1 `4 ^& R: m. d! {/ pTitle : English-PGS$ U) u+ F, T+ k6 q
Language : English
* G# p" K# F7 q. pDefault : No3 t: D$ p/ Z/ x% |
Forced : No

6 ?1 M. R+ M( P8 ?9 l8 X; ?; H! Z  I, l1 \' F+ K+ R$ z

, s  B1 F' l; |

勇敢者遊戲2:再戰巔峰. MKV.torrent

62.46 KB, 下載次數: 41

本帖點贊的會員︰

尚未簽到

發表於 2020-8-2 18:10:20 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰809 天
連續簽到︰14 天
發表於 2020-8-3 06:09:40 | 顯示全部樓層
好片值得一看,謝謝版主分享

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部