WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:139 回復:0 發表於 2020-8-2 09:19:20
本主題由 212love 於 2020-8-4 12:37 解除高亮
累計簽到︰2054 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-8-2 09:19:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

白蛇:緣起 White.Snake., 2019.[MKV / 10.50G] 國語 [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 奇幻 动画 
地區: 中港台 美國 
語言: 國語 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
p2540647704.webp.jpg
2 ?  }* D2 T" u& S' B! _& |; m p2544313786.webp.jpg ) _/ }# W5 b+ S& W' E7 W# q
p2609061120.webp.jpg 1 q' U$ Q/ p6 N& U
◎译 名 White Snake4 I0 ^" T# X! }: `5 [2 }* Q
◎片 名 白蛇:缘起
( |7 @  X9 l; p  u2 k8 b7 N; ^◎年 代 20196 }, P. D0 _, f% T6 Q
◎产 地 中国大陆 / 美国! }( k, O" k* u, q/ r
◎类 别 爱情 / 动画 / 奇幻
$ \2 _% ]9 p& F, n& r◎语 言 汉语普通话+ h5 H4 r2 ?9 N9 i' v0 q& J- _
◎上映日期 2019-01-11(中国大陆)
' u& F: d0 K5 l0 S9 V◎IMDb评分 7.0/10 from 1989 users9 T& j- T" t2 D0 U6 W  y
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9288776! N$ W7 F; a2 G' E, R
◎豆瓣评分 7.9/10 from 542340 users+ H$ F% m$ D# J
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30331149/; b+ i7 P3 {* L3 l" `1 x
◎片 长 99分钟
( L9 o& d/ ^1 k! c◎导 演 黄家康 Jiakang Huang / 赵霁 Ji Zhao
7 c4 p' H8 m4 V( g; `4 T◎编 剧 大毛 Damao" k" y8 |4 L$ [, E" l0 J
◎主 演 张喆 Zhe Zhang5 ^$ p6 V9 R2 d( `* h6 \4 k
   杨天翔 Tianxiang Yang
/ d- R" y* X9 ~4 A! z   唐小喜 Xiaoxi Tang; k$ Y2 w- W" `( k8 Y8 i" i% t; P
   刘薇 Wei Liu
$ v5 P( n  s% c! w7 @   张遥函 Yaohan Zhang
1 d2 b# P, I/ U/ @  s" @" `6 d   郑小璞 Xiaopu Zheng; y9 Q8 i, z9 C! u
   张博恒 Boheng Zhang% K; ^8 l, z7 Q0 m$ W* E( A1 H5 H: i  f
   张赫 He Zhang# G8 D- V5 K4 W; u  N! f
   马程 Cheng Ma
+ m  s" `7 I! h   程寅 Yin Cheng& \  M1 \/ b9 n4 o7 N% B  }/ |1 v
   陈霖生 Linsheng Chen3 N, w0 S0 ]" v8 e7 O
   惠龙 Long Hui
/ `9 r7 t" w9 x8 s# t* M' ~   林强 Qiang Lin" w+ }& V/ F% W; J
   章斌 Bin Zhang8 @/ F1 O5 F1 {+ Z0 ]

0 t8 F/ Z+ q# a) e% g+ x7 @1 Z& m& `: n  L% D0 ~! F
◎标 签 动画 | 爱情 | 唯美 | 中国 | 古装 | 神话 | 奇幻 | 中国大陆( n; S% m4 u8 ?! g3 }& m  g7 h
1 r) k* t2 h& Y% k% ^# O, H
◎简 介
  T& x8 ~$ l, z2 [1 O% v. f. a5 P' a( z9 j( o* F
 幽暗洞中,白蛇(张喆 配音)苦苦修炼却不得其法,小青见此情景,将发髻上的碧玉簪子取下,令白蛇攥在手中。那一刻,五百年前的记忆瞬间苏醒。五百年前,晚唐君主昏聩庸碌,掌握邪术的国师只手遮天,命令天下百姓捕蛇修法。为了拯救族群,白蛇冒险行刺,结果却遭遇挫败,还失去了记忆。当她再度醒来,发现自己被一个专门捕蛇的村落所救下,而那个胆小却善良的青年许宣(杨天翔 配音)则吸引了白蛇的注意。与此同时,国师派出爪牙四处追寻白蛇的下落,而蛇族更误解白蛇叛逃人类,接二连三派出杀手。+ \' w; _; D& m4 M( `+ U
 五百年后的一段姻缘,早在这乱世之间便已缔结……
/ o# i+ [) E8 w2 N+ i, L; L! I7 [6 d; x/ ^- L1 f: y
◎获奖情况. z4 l6 r+ Q6 @5 v( d6 a

/ I5 B: b; P  U7 i* I' y; N; Y 第29届安锡国际动画节(2019)  P7 |/ N5 {: |; w! V; e
 长篇动画单元 长片水晶奖(提名) 黄家康 / 赵霁
. b) z4 z- B( X8 S
! }: S4 I/ A+ }# m2 h; ^, S% } 第32届中国电影金鸡奖(2019)
% r. h5 Y7 U/ u/ }0 R# D7 |) a# o* S5 x 最佳美术片(提名)
5 c" A- B( r2 ~. O8 B3 i
& @; s9 S) [/ R& y/ W 第67届美国音效剪辑协会奖(2020)! v2 [* ?# n9 p# i8 b3 P
 金卷轴奖 最佳动画片音效剪辑(提名)
" Z. Z3 N; ?2 i3 z0 S8 M, d3 Z9 |$ U( }( K
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
4 r# Z+ K7 F8 }3 L3 R) ? 评分最高的华语电影(提名). l8 |- o* w$ L- q+ n  x6 M
 评分最高的动画片(提名)
4 Z6 d9 D7 Q. [% t+ N6 pVideo
7 B7 n+ E* j" C/ `- gID : 1
$ K0 c# i% @3 k. C0 N; |8 |  @- rFormat : AVC! D. @) F2 M- _0 T: y) z
Format/Info : Advanced Video Codec
. `& ?% E8 S" K8 x# KFormat profile : [email protected]& ^) b. \, T9 n( v' {; u: j  C
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
8 ], s9 A: q8 Y2 P9 D3 gFormat settings, CABAC : Yes
& {4 r1 x& f+ I3 @; TFormat settings, Reference frames : 4 frames, k- ]1 w3 u; a( x- o( u* m' R% g
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
9 [( P% f2 R) R3 v( u9 ^% MDuration : 1 h 39 min
  s1 i, T4 @9 _' CBit rate : 10.8 Mb/s, T2 L& G# G& s& s
Width : 1 920 pixels( u  u# _4 M7 Z% n+ `3 R# e
Height : 804 pixels+ c4 u, J! ]2 j  B  Q8 i
Display aspect ratio : 2.40:1
% Q& [; M9 h  ]. v0 c' lFrame rate mode : Constant
9 `! u; \* p8 u6 f2 z5 S2 aFrame rate : 24.000 FPS( f$ P/ c9 `$ ]2 O6 ]
Color space : YUV
! t# u3 U: U5 T3 M0 gChroma subsampling : 4:2:0
7 Q) Y* U. P' s/ s6 eBit depth : 8 bits+ ]# r6 U( x/ p! `
Scan type : Progressive- V" p) L- j! K3 T, N$ u
Bits/(Pixel*Frame) : 0.292; n2 D6 n- A7 ?% N
Stream size : 7.49 GiB (71%)/ d" H1 p2 X. S+ d# v6 V
Title : White.Snake.2019.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-CHD
4 ^  c% E' l2 PWriting library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [[email protected] X86_64]
2 n4 @9 x( q2 k$ ?Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
$ E* D( O$ F$ jLanguage : Chinese0 ~9 F- D. @* g5 H- U; i& j  U- Y
Default : Yes
2 p; x1 \& u- c  AForced : No" M5 |+ j$ O" B2 m: d- q8 Y) M

7 B+ e, W. o  ]  }' ?& AAudio #1
6 @4 L0 Y9 i8 ]0 x6 _8 vID : 2" w1 |, h+ M1 ?* E
Format : DTS XLL+ c% F3 A( z! _! d
Format/Info : Digital Theater Systems
- L4 J9 [. l& n# ]' Q8 n7 pCommercial name : DTS-HD Master Audio
3 d) V8 M" Q& }, I1 y& nCodec ID : A_DTS/ I! `- Y6 g' y( _7 h' z
Duration : 1 h 39 min
8 _. S5 i  Y% `3 t8 g: R/ e; _& h% [Bit rate mode : Variable
  ]0 y8 w1 o' U4 {0 C: U- jBit rate : 2 185 kb/s
# Z, L( s; G6 fChannel(s) : 6 channels/ q+ O- t1 Z( E1 p0 z0 o
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
/ n: z- c* }, Y2 j7 |. v2 \' `Sampling rate : 48.0 kHz; q& Y' w( g7 |4 c
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)- d# V$ ?0 g/ U, t9 u
Bit depth : 24 bits7 k# [8 D0 E2 P, }
Compression mode : Lossless
) }6 ^+ D0 d; h1 l$ FStream size : 1.51 GiB (14%)
. a) R; V! C: L0 r' ETitle : White.Snake.2019.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-CHD
! J' t- W  P8 u, |Language : Chinese
. _4 z! {' N9 Q7 h4 x, A8 j: S1 d* [Default : Yes
3 O; d2 b' S- t2 O4 eForced : No/ P9 q" c( D4 h% Y0 j- C
0 j1 f( k* i7 M  m: J$ p2 G
Audio #2
) z, T% Z1 O: V; x$ P8 h8 GID : 3, _0 L) v* n2 s. t3 h
Format : DTS XLL- R7 `) u$ X0 Y4 _
Format/Info : Digital Theater Systems2 Q, [6 I: }9 {  \; B
Commercial name : DTS-HD Master Audio' `0 D6 ?/ W: ?) y& }
Codec ID : A_DTS
2 \2 E7 q6 D# c, S7 PDuration : 1 h 39 min( \# o6 L# x, Q' U: \( g( ~
Bit rate mode : Variable
" U+ R; I, f, G$ tBit rate : 2 099 kb/s
) U# |! A# C7 D# F# T2 f4 v0 Z) X4 kChannel(s) : 6 channels
9 ^, M, l1 m4 U$ R- QChannel layout : C L R Ls Rs LFE
' l/ |$ J! I4 A# W4 ]3 d( ]Sampling rate : 48.0 kHz0 k: o2 a; V8 b, W
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF): V0 H/ Y1 d% U# J( Y9 {: G/ o
Bit depth : 24 bits
) k* z) K' D, i2 qCompression mode : Lossless+ R$ ~7 D4 E& T- ]$ {6 Z
Stream size : 1.45 GiB (14%)
1 c6 s& @( u4 |6 Q, B$ ~" QTitle : White.Snake.2019.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-CHD2 k% G3 d- ]9 O4 ~& E4 k6 @6 o
Language : English! w  P" o' Q5 ?% p# E  u0 o( P2 z
Default : No
, D; v  l9 r8 i3 ^! oForced : No3 R) b1 A+ B1 {& M! v

! K: m4 T( W0 s* R  Z% kText #1- C4 G! B; R# K- U% C
ID : 4
5 S$ Z0 P2 _' F$ W  s; {  lFormat : UTF-86 F- ^' i2 d" K0 K6 j1 {! L' b# [
Codec ID : S_TEXT/UTF8
- x" j2 L! e% I0 w& f4 `Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
0 a* m% M4 S9 e! d1 L. S7 GDuration : 1 h 35 min) |" P6 V" G3 I& A
Bit rate : 35 b/s
& J0 f; T9 h/ `Count of elements : 939
7 N: t+ Y( {/ jStream size : 24.9 KiB (0%)
# C/ B) D3 o. ?0 \% W- a4 m* HTitle : English-SRT
" B% J. `( k! A0 E/ O5 _. ?Language : English' E& W4 |. F" s' Z
Default : Yes
0 R9 V. C; G/ ~4 N4 EForced : No7 T4 @/ a0 P0 \: W3 s/ t* ^2 e

9 S6 b- v* k& q5 V  A! uText #2% {9 v' ?* z& O: i
ID : 59 x9 r3 Y) ?- w3 O
Format : PGS
/ [4 e/ L4 D- g1 c8 bMuxing mode : zlib
# E' a& Q3 R: L. U4 s! {) n( WCodec ID : S_HDMV/PGS
9 m+ I, k, g2 F" sCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 D) ?. ~2 Y' q- |, z
Duration : 1 h 33 min
$ o9 u  T; Q6 P# ~" X) KBit rate : 18.5 kb/s# F! f& ^- K2 _
Count of elements : 2090
5 Z+ C+ S. ?9 o; RStream size : 12.4 MiB (0%)4 U4 \3 m8 s+ W: L2 L: X/ k7 Y
Title : English-PGS/ ]1 f+ Q, K% E3 I7 n" V- O
Language : English
4 w0 t! q2 Z& X0 BDefault : No; c0 \: ~7 ]6 L! a
Forced : No% H; M/ r" r- Q* k2 i

  v* N# c$ Z) X0 ?  pText #31 t( Y% D& S7 d
ID : 6
# b& O1 @9 z4 D/ u& f/ V3 qFormat : PGS
% U- w  ]! u7 `! XMuxing mode : zlib
, q" b9 ~9 T6 S  \5 q) jCodec ID : S_HDMV/PGS2 L2 U& `, w( O% k) ]4 B" K
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* Q2 l3 ^1 Y; Z7 N' }  F+ t* `/ x4 L
Duration : 1 s 160 ms6 w4 h- u! z7 G5 N  t9 T1 A
Bit rate : 127 kb/s
+ M; z8 |  a8 W* z5 nCount of elements : 2* L1 g# i' G5 P) h
Stream size : 17.9 KiB (0%)# b  ]) T% y# c! k+ Q( j# K
Title : English-FORCED-PGS# p$ D8 y7 n8 j1 {1 J
Language : English
, N7 d* A0 r) ]7 X  K: TDefault : No
7 E: E/ y: J# _$ YForced : Yes6 A9 Y. z# E  i" ?7 `

/ d2 K5 |2 p- p2 @Text #49 i( ], U" j' ^/ s1 _
ID : 7
/ G8 m0 Z! p8 v: M: Y  iFormat : PGS9 W8 ?' d, E' }$ {5 @8 F
Muxing mode : zlib
% u8 a6 p6 ^1 B) XCodec ID : S_HDMV/PGS3 w( d6 f8 k% X5 N# K. O
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! A6 o; z4 j  w$ t/ I1 k
Duration : 1 h 37 min; J/ N/ h" W" D) n
Bit rate : 27.4 kb/s
6 \6 G' k: q* }) v1 C: KCount of elements : 2648
1 I: F: q8 q! h  VStream size : 19.0 MiB (0%)4 r3 a8 ~$ M$ q
Title : English-SDH-PGS8 t6 i% ?; n) p5 E! ^& b
Language : English# E% T# [9 l% c- ?) v6 @8 b* A
Default : No5 F( k* M7 u; b, z, L
Forced : No& T4 P8 w' k  L
8 A( Y! ?8 l+ j& ], E/ ]
Text #5
* A' Z) R% {2 GID : 8  {/ w2 ]: T7 E! ?7 g6 j2 D5 c- a
Format : PGS
9 m& l( v7 S( x1 bMuxing mode : zlib/ B6 k5 D) |: A4 l$ C3 ?: `1 m, Q
Codec ID : S_HDMV/PGS
0 C: F/ r* l  Y' h. FCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' V, C: S: P1 j6 h: k8 I4 rDuration : 1 h 33 min
9 @1 G, t& ~: m) v: R6 M3 h; ~Bit rate : 20.4 kb/s
8 {( q3 V/ p1 |5 p% XCount of elements : 2092
6 V* X/ M# I! `9 oStream size : 13.7 MiB (0%)
/ y! y0 |, G. N5 BTitle : Spanish-PGS7 j, y9 l6 o, o& Z3 y) ]
Language : Spanish
' {) I/ L- ^7 N' g3 g  WDefault : No% e& h; i2 h: e1 d) S9 w
Forced : No  Z7 |& Q2 o, F8 b9 g: o

- _8 Q# U6 `* G: Q( g& v# S: SMenu
1 \. j' H  F8 g00:00:00.000 : en:Chapter 01
5 r: l% N% T+ }" w+ u/ j00:04:29.833 : en:Chapter 02' ^& g$ V. s" k" l
00:10:26.708 : en:Chapter 03
/ `% R% N1 ?7 G9 S* d! \4 e00:16:53.042 : en:Chapter 04
$ K7 e  b8 {/ m7 _6 ?00:22:43.458 : en:Chapter 05
! z* D" r; `4 L00:27:42.500 : en:Chapter 06
  v4 p$ x' w$ w8 t. `00:32:41.208 : en:Chapter 07
: u) j" A# F/ U+ g7 Z: X00:38:10.042 : en:Chapter 08* L5 c1 G; d5 r' F0 ]
00:44:17.458 : en:Chapter 09
8 N0 `% q5 N1 O2 S. ?00:49:38.125 : en:Chapter 10
' O( l8 ?0 T1 e  q" Y00:54:35.583 : en:Chapter 11
/ B" j  \' c, U% J00:59:18.292 : en:Chapter 121 o& j. ?, V6 x+ r
01:04:12.792 : en:Chapter 13
$ \! @0 h5 I  y( v. P6 @& E01:08:58.958 : en:Chapter 14
: F3 s2 d8 m8 F5 m01:15:38.167 : en:Chapter 151 R3 z! N: ^* Z" }
01:20:22.042 : en:Chapter 16
8 y* f- f+ w/ Y) `* {01:27:52.750 : en:Chapter 17
- ~5 p6 l, G! L01:31:59.917 : en:Chapter 18

+ _2 j: i  m/ {- }9 r
  h3 ]6 k' v1 p6 P  e: W$ T: B  H3 ?

白蛇_緣起. MKV.torrent

53.04 KB, 下載次數: 7

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部